Paskelbta: 2019-04-30 15:01:00 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 m. balandžio 30 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl pritarimo 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

Pritarti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 metų metiniam pranešimui (pridedama).


 2. Dėl audituoto 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Patvirtinti audituotą 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).


 3. Dėl 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

Paskirstyti 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius) (pridedama).


 4. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

1. Patvirtinti naują AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakciją (pridedama).

2. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

 

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje www.eso.lt ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ patalpose, esančiose Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

 

Papildoma informacija: atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@le.lt, tel. +370 617 51616

Priedai


2018 m. pelno nuostoliu paskirstymo projektas.pdf
2018_audituotos_ataskaitos_ ir_metinis_pranesimas.pdf
ESO įstatų projektas.pdf