Publicēts: 2019-04-30 13:02:23 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs " publicē korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2018.gadu.

Latvija, 2019-04-30 13:02 CEST -- AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs " publicē korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2018.gadu.

 

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


2018 Korporatīvās pārvaldības ziņojums_LV_Final_.pdf