Paskelbta: 2019-04-30 12:56:18 CEST
APB "Apranga"
Metinė informacija

APB "Apranga" 2018 m. metinė informacija

Pateikiamas APB "Apranga" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio 30 dieną patvirtintas 2018 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas).

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8-5) 2390 801 

Priedas


APG IFRS 2018 LT.pdf