Avaldatud: 2019-04-30 07:00:00 CEST
Merko Ehitus
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

ASi Merko Ehitus juhatuse liikme volituste pikendamine ja kontserni tütarettevõtte nõukogu liikme nimetamine (AS Merko Ehitus Eesti)

ASi Merko Ehitus nõukogu otsustas pikendada ettevõtte juhatuse liikme Tõnu Toomiku volitusi alates 6. juunist 2019. a. järgmiseks kolmeks aastaks. ASi Merko Ehitus juhatus jätkab kaheliikmelisena: Andres Trink (esimees) ja Tõnu Toomik.

Vastavalt ASi Merko Ehitus juhatuse otsusele nimetati alates 30. aprillist 2019. a. kontserni tütarettevõtte AS Merko Ehitus Eesti nõukogu liikmeks Martin Rebane. AS Merko Ehitus Eesti nõukogu jätkab neljaliikmelisena: Andres Trink (nõukogu esimees), Tõnu Toomik, Teet Roopalu, Martin Rebane. Vastavalt AS Merko Ehitus Eesti põhikirjale valitakse ettevõtte nõukogu liige kolmeks aastaks.

Martin Rebase CV on lisatud käesolevale teatele manusena.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.
  
  

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-mail: andres.trink@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418 miljonit eurot.

Manus


CV - Martin Rebane EST.pdf