Publicēts: 2019-04-30 07:54:39 CEST
AgroCredit Latvia
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

SIA AgroCredit Latvia revidēts 2018.gada pārskats un paziņojums par korporatīvo pārvaldību

Mārupe, Latvija, 2019-04-30 07:54 CEST -- 2018.gads graudkopības nozarē bija izaicinājumiem bagāts. Pēc lietainā 2017.gada rudens, kas būtiski apgrūtināja ziemāju sēju, sekoja sausuma periods 2018.gada pavasarī un vasarā, kā rezultātā kritās vasarāju ražība. AgroCredit, izvērtējot situāciju nozarē, jau laikus sāka realizēt piesardzīgāku kreditēšanas politiku, kā rezultātā nenotika plānotā portfeļa izaugsme, taču tika nodrošināta nemainīga tā kvalitāte.

Uzņēmuma kopējie procentu ieņēmumi pieauga nebūtiski, taču tā neto rentabilitāte atgriezās normālā līmenī pēc pēdējo 2 gadu samazinātās peļņas, ko ietekmēja uzkrājumu izveidošana atbilstoši apstiprinātajai metodikai. Attiecīgi uzņēmuma neto peļņa pārsniedza 200 tEUR, kas bija gandrīz 2 reizes vairāk kā gadu iepriekš.

2019.gadā uzņēmums plāno sasniegt 15-20% portfeļa pieaugumu. Kā darbības prioritātes ir izvirzītas tiešās pārdošanas aktivizēšana, kredītresursu avotu diversifikācija, kā arī IT risinājumu attīstība.

Par SIA AgroCredit Latvia

Uzņēmums darbojas kopš 2011.gada un ir specializēts finanšu pakalpojumu sniedzējs lauksaimniekiem, pamatā graudkopjiem. Tiek piedāvāts sezonas finansējums nepieciešamo izejvielu iegādei un citu aprozāmo līdzekļu finansēšanai. Aizdevumu atmaksa notiek sezonas beigās pēc ražas nokulšanas un realizēšanas.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         Tel. +371 29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


Pazinojums par korporativo parvaldibu_2018.pdf
Gada parskats 2018_ACL.pdf
2018_GP_revidentu zinojums.pdf