Publicēts: 2019-04-29 16:26:43 CEST
Kurzemes atslēga 1
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Informācija par jaunievēlētajiem AS’’KURZEMES ATSLEGA 1’’ padomes locekļiem

Informācija par jaunievēlētajiem AS''KURZEMES ATSLEGA 1'' padomes locekļiem

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2019-04-29 16:26 CEST -- Informācija par padomes locekļiem:

Padomes loceklis Guntars Stekjānis - AS „KURZEMES ATSLĒGA 1” padomes loceklis no 2006.gada 18.aprīļa. Padomes loceklim Guntaram Stekjānim nepieder AS „KURZEMES ATSLĒGA 1”  akcijas.

Padomes locekle Irēna Burve  - AS „KURZEMES ATSLĒGA 1”  padomes locekle no 2010. gada aprīļa. Padomes loceklei Irēnai Burvei nepieder AS „KURZEMES ATSLĒGA 1”  akcijas.

Padomes loceklis Rolands Līvmanis -  AS „KURZEMES ATSLĒGA 1”  padomes loceklis no 2013.gada aprīļa . Padomes loceklim Rolandam Līvmanim nepieder AS „KURZEMES ATSLĒGA 1”  akcijas.

Padomes loceklis Ilgvars Jurjāns - AS „KURZEMES ATSLĒGA 1”   ražošanas iecirkņa vadītājs no 2009.gada. Padomes loceklim Ilgvaram Jurjānam nepieder AS „KURZEMES ATSLĒGA 1”  akcijas.

Padomes locekle Daiga Lankovska - AS „KURZEMES ATSLĒGA 1” noliktavas pārzine no 2008.gada.  Padomes loceklei Daigai Lankovskai  nepieder AS „KURZEMES ATSLĒGA 1”  akcijas.

 2019.gada 26.aprīlī notika akciju sabiedrības „KURZEMES ATSLĒGA 1” padomes sēde. Par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Guntars Stekjānis, par padomes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēta Irēna Burve.

Valde

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         AS Kurzemes Atslēga-1
         Tel.: 63448075
         E-pasts: gramatv@ka1.lv