Publicēts: 2019-04-29 16:28:05 CEST
HansaMatrix
Akcionāru sapulces lēmumi

HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces 2019.gada 13.maijā lēmumu projekti

Rīga, 2019-04-29 16:28 CEST -- HansaMatrix, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV-5001, Latvija, valde iepriekš informēja par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2019. gada 13.maijā, plkst.10:00 Ziedleju iela 1, Mārupe, LV-2167 (HansaMatrix vadības ofisa konferenču telpā).

Darba kārtība:

  1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana par 2018.gada finanšu pārskatu.

  Lēmuma projekts: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2018. finanšu gada darbības rezultātiem.

  1. 2018. finanšu gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts: apstiprināt HansaMatrix konsolidēto un mātes sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2018. finanšu gadu.

  1. Lēmuma pieņemšana par 2018. finanšu gada peļņas izlietojumu.

Lēmuma projekts:

  • izmaksāt dividendēs 0,04 EUR (četri centi) par vienu HansaMatrix akciju jeb kopā 73175,24 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci un 24/100 eiro) apmērā;
  • noteikt un paziņot 2019. gada 29. maiju kā Ex-datumu, noteikt 2019. gada 30.maiju, kā ieraksta datumu, un 2019. gada 31.maiju, kā dividenžu izmaksas datumu 0,04 EUR (četri centi) par vienu HansaMatrix akciju jeb kopā 73175,24 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci un 24/100 eiro) apmērā.
  1. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2019.finanšu gadam.

Lēmuma projekts:

  • ievēlēt SIA Ernst & Young Baltic (vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par HansaMatrix zvērinātu revidentu 2019. gadam;
  • noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2019. gadam 38000 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
  1. Padomes atalgojuma izmaksu budžeta 2019.gadam apstiprināšana.

Lēmuma projekts: noteikt Padomes kopējo atalgojuma izmaksu budžetu 2019. gadam 60000 EUR (sešdesmit tūkstoši eiro) apmērā.

 

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.