Offentliggjort: 2019-04-29 15:45:47 CEST
Small Cap Danmark A/S
Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Børsmeddelelse nr. 07.2019, Delårsrapport 1. kvartal 2019

SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2019, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • Resultatet i 1. kvartal 2019 var 1,5 mio. kr. før og efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 2,0%.
  • Indre værdi pr. 31. marts 2019 var 20,5 kr. pr. aktie. Ultimo 2018 var indre værdi 20,1 kr. pr. aktie. Børskursen pr. 31. marts 2019 var 19,8 kr. pr. aktie, svarende til en discount på 3,4% i forhold til indre værdi. Ultimo 2018 var børskursen 18,8 kr. pr. aktie, hvilket modsvarede en discount på 6,5%.
  • Pr. 31. marts 2019 udgjorde egenkapitalen 76,8 mio. kr., som var sammensat af likvider m.m. på 51,7 mio. kr. samt Rias aktier for 25,1 mio. kr.
  • Udbetalingen af det tidligere annoncerede ekstraordinære udbytte på 10 kr. forventes at ske umiddelbart efter den ordinære generalforsamling den 29. april 2019.
  • Bestyrelsens beslutning om at afhænde Rias aktierne i et offentligt udbud, påtænkes gennemført umiddelbart efter Rias’ offentliggørelse af halvårsregnskab den 22. maj 2019. Bestyrelsen påtænker at udbetale provenuet herfra til aktionærerne i form af et ekstraordinært udbytte umiddelbart efter salget af Rias aktierne er gennemført.
  • Tilbage i SmallCap Danmark A/S vil herefter være en beskeden egenkapital, som udelukkende vil bestå af likvider m.m. samt skattemæssige underskud og aktietab på i alt 197 mio. kr., som er bogført til 0 kr.
  • Når udbuddet af Rias aktierne er gennemført, og alle aktieinvesteringer dermed er afviklet, vil selskabet ophøre med at offentliggøre indre værdi på dagsbasis.
  • SmallCap Danmark A/S forventer uændret i 2019 driftsomkostninger i størrelses­ordenen 5 mio. kr.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Niels Roth Christian Reinholdt
Formand for bestyrelsen Adm. direktør

Vedhæftet fil


AS_07_2019_Delårsrapport1Q19_290419.pdf