Paskelbta: 2019-04-29 14:00:00 CEST
AB "Utenos trikotažas"
Metinė informacija

AB Utenos trikotažas 2018 m. metinė informacija

Pateikiamos AB Utenos trikotažas eilinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio 29 d. patvirtintos 2018 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinės ataskaitos ( audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas)

AB Utenos trikotažas generalinis direktorius Algirdas Šabūnas 

Priedai


FS 2018 LT.pdf
Asakingu_asmenu_patv_20181231.pdf