Paskelbta: 2019-04-29 13:30:00 CEST
AB "Utenos trikotažas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas


2019 m. balandžio 29 d. įvykęs AB,,Utenos trikotažas“, (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

     1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

         Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2018 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas (Pridedama).

     2. Bendrovės auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo.

         Išklausyta (pridedama).

     3. 2018 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

         Nuspręsta:

         Patvirtinti  2018 m. Bendrovės ir konsoliduotas finansines ataskaitas (pridedama).

      4. 2018 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

          Nuspręsta:

          2018 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (pridedama).

     Papildomą informaciją   apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas, tel. 370 389 51445.

                   AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Algirdas Šabūnas

Priedai


Asakingu_asmenu_patv_20181231.pdf
FS 2018 LT.pdf
Pelno_paskirs_LT.pdf