Publicēts: 2019-04-29 17:38:40 CEST
VEF Radiotehnika RRR
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS "VEF Radiotehnika RRR" revidēts starpperiodu pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem, Revidenta atzinums, Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu

Darbības veidi                  
AS “VEF Radiotehnika RRR” pamatdarbības veidi 2018. gadā bija:  
1.       Nekustāmā īpašuma iznomāšanas pakalpojumu sniegšana;  
2.       Akustisko sistēmu ražošana , to korpusu iepirkšana un realizācija.
Jauni pamatdarbības veidi, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, nav apgūti.  
Nākotnē Sabiedrība plāno atjaunot akustisko sistēmu ražošanas organizēšanu un realizāciju.    
                     
Sabiedrības darbība pārskata periodā              
Sabiedrība finanšu periodu noslēdza ar sekojošiem rezultātiem:            
  Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem                  (15 516) EUR  
  Neto rezultāts                      (15 516) EUR  
Neto apgrozījums 2018. gadā sastāda 154 291 EUR un samazinājies par 80%  salīdzinoši ar 2017. gadu.  
Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 46 400 EUR apmērā.  

 


A-2-Neatkarigu revidentu zinojums-LV-IL VEF_2018_.pdf
VEFRRR2018GPLV29042019 ar revidentu zinojumu.pdf
2019_Dok_zinojums Korp_princip 2019 LV.pdf