Publicēts: 2019-04-29 07:36:02 CEST
Valmieras stikla škiedra
Pārvaldītāju darījumi

Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Papildu informācija pievienotajā dokumentā.


Kontaktinformācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: valmiera-glass.com

Pielikums


Notification on Managers Transaction_26042019_BPD.pdf