Publicēts: 2019-04-26 17:37:49 CEST
Kurzemes atslēga 1
Akcionāru sapulces lēmumi

AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 26.04.2019 pieņemtie lēmumi

AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 26.04.2019 pieņemtie lēmumi

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2019-04-26 17:37 CEST -- Akciju sabiedrība “KURZEMES ATSLĒGA 1”
Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu.

Sapulces norises laiks: 2019.gada  26.aprīlis 
Sapulces vieta: Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 

Sapulcē pieņemtie lēmumi

1.Apstiprināts akciju sabiedrības auditētais pārskats pēc stāvokļa uz 2018.gada 31.decembri.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

2.Nolemts 2018.gada zaudējumus 74275 EUR segt ar iepriekšējo periodu nesadalīto peļņu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

3.Par revidentu akciju sabiedrības 2019.gada pārskata auditam apstiprināt SIA’’Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle’’Licence nr 181.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

4. Par 2019.gada pārskata auditu revidentam noteikta atlīdzība  4000,00 EUR plus PVN 840 EUR  apmērā .

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 5.Ievēlēta padome sekojošā sastāvā:

  • Rolands Līvmanis
  • Ilgvars Jurjāns
  • Guntars Stekjānis
  • Irēna Burve
  •  Daiga Lankovska

Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6.Padomes locekļiem noteikts sekojošs mēneša atalgojums:

  • padomes priekšsēdētājam – EUR 228,
  • padomes priekšsēdētāja vietniekam – EUR 171,
  • padomes locekļiem – EUR 114 (katram)

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

  Valde

 

 

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         AS KURZEMES ATSLĒGA-1
         Tel.: 63448075
         E-pasts: gramatv@ka1.lv