Paskelbta: 2019-04-26 16:10:00 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninės 2018 m. metinė informacija


AB Vilkyškių pieninė pateikia eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 m.

         

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102Priedas


Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos rinkinys 2018.pdf