Paskelbta: 2019-04-26 16:04:43 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

Išrinkti AB „Grigeo“ Valdyba ir Audito komitetas

2019 m. balandžio 26 d. AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) Stebėtojų taryba priėmė šiuos sprendimus:

  • į Bendrovės Valdybą ketverių metų kadencijai išrinko p. Gintautą Pangonį, p. Niną Šilerienę, p. Vigmantą Kažukauską, p. Tomą Jozonį ir p. Saulių Martinkevičių.
  • Į Bendrovės Audito komitetą ketverių metų kadencijai išrinko Stebėtojų tarybos narius Norimantą Stankevičių, Vilių Oškeliūną ir Daivą Duksienę. Audito komiteto pirmininke išrinkta Daiva Duksienė.

2019 m. balandžio 26 d. Stebėtojų tarybos posėdyje išrinkti Valdybos nariai susirinko į pirmąjį Bendrovės Valdybos posėdį, kuriame Bendrovės Valdybos pirmininku išrinko p. Gintautą Pangonį.

 

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01