Paskelbta: 2019-04-26 16:00:00 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Metinė informacija

AB „Pieno žvaigždės“ finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus

2019 m. balandžio mėn. 26 d. AB "Pieno žvaigždės" visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos Finansinės ataskaitos, Veiklos ataskaita, Vadovybės patvirtinimas ir Audito ataskaita.

Žr. pridedamą failą.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8 5) 246 1419

Priedas


PZ 2018IFRS_LT signed.PDF