Paskelbta: 2019-04-26 16:00:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl suteiktų papildomų suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumų

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad einamaisiais dujų metais, trunkančiais nuo 2018 m. spalio 1d. iki 2019 m. rugsėjo 30d., pasirašius atitinkamą susitarimą, AB „Achema“ buvo suteikti papildomi suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo pajėgumai žemiau nurodytomis sąlygomis:

  1. SGD išdujinimo pajėgumai 2.838.000.000 kWh (esant šiomis norminėms sąlygoms: gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / Nm3gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar).
  2. SGD terminalo pajėgumų panaudojimo laikotarpis: nuo 2019 m. gegužės 1d. iki 2019 m. rugsėjo 30d.

Bendrovė nuolat skelbia ir atnaujina savo interneto svetainėje informaciją apie laisvus SGD terminalo pajėgumus, kuriuos galima rezervuoti einamaisiais dujų metais.

   Jonas Lenkšas, finansų direktorius, +370 694 80594.