Paskelbta: 2019-04-26 15:26:51 CEST
AB „Grigeo“
Metinė informacija

AB „Grigeo“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2019-04-26 patvirtinta metinė informacija

2019 m. balandžio 26 d. įvyko AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas išklausė Bendrovės 2018 m. konsoliduotą metinį pranešimą, Bendrovės 2018 m. auditoriaus išvadą ir nusprendė patvirtinti Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 m. (žr. priedus).


Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedai


GRI2018 audituotos metines finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
GRI2018 atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf