Paskelbta: 2019-04-26 15:10:51 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ dividendų paskyrimas ir mokėjimo tvarka už 2018 m.

2019 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2018 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,03 eurų dividendų vienai akcijai.

Bendrovė informuoja, kad dividendus turi teisę gauti asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2019 m. gegužės 13 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai. Dividendai tokiems akcininkams bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, –per vieną mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, t. y. iki 2019 m. gegužės 26 d. (imtinai). Dividendai bus išmokami per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką.

Pirmoji diena be teisių (ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2018 metus, yra 2019 m. gegužės 10 d.


Dividendai mokami tokia tvarka:

  • akcininkams, kurių Bendrovės akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių Bendrovės akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB SEB banke, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą SEB banke arba į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos, į kurią būtų pervedami pinigai, numerį.Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594