Paskelbta: 2019-04-26 15:05:00 CEST
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Baltic Real Estate“ pasirašė depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimą

Vadovaujantis 2019 m. balandžio 26 d. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Bendrovė skelbia 2019 m. balandžio 26 d. pasirašiusi depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB banku pakeitimą.

Pakeitimas buvo įgyvendintas siekiant nustatyti aiškesnį depozitoriumo paslaugų teikėjo ir valdymo įmonės susitarimą dėl su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija susijusių funkcijų pasidalinimo.

         

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Priedas


INVL Baltic Real Estate_depozitoriumo sutarties pakeitimas_2019 04 26.pdf