Publicēts: 2019-04-29 11:00:00 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" finanšu pārskats par 2018.gadu (auditēts)

Sabiedrības neto apgrozījuma apjoms 2018.gadā veidoja 46.13 milj. EUR, kas ir par 17.28 milj. EUR vai 59.90% vairāk, kā iepriekšējā 2017.gadā.

Bruto peļņas apjoms veidoja 7.6 milj. EUR, kas ir par 3,08 milj. EUR vai 68,14 % vairāk, kā iepriekšējā 2017.gadā, bet neto peļņa par 2018.gadu veidoja 3.87 milj. EUR, kas salīdzinājumā ar 2017.gadu ir par 2,41 milj.EUR  vairāk.

 

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" auditēts finanšu pārskats par 2018.gadu.

 

         Svetlana Statina,
         E-pasts: svetlana.statina@rer.lv,
         Tālrunis: 67046903


Aud.parsk_ 2018_LV_23.04.19-.pdf
Korporativa_parvaldiba2018_LV-.pdf