Publicēts: 2019-04-29 11:00:00 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" konsolidētais finanšu pārskats par 2018.gadu (auditēts) un konsolidētais nefinanšu paziņojums par 2018.gadu

 

Koncerna neto apgrozījuma apjoms 2018.gadā veidoja 46.24 milj. EUR, kas ir par 17.20 milj. EUR vai 59.23% vairāk, kā iepriekšējā 2017.gadā.

Bruto peļņas apjoms veidoja 7.68 milj. EUR, kas ir par 3,01 milj. EUR vai 64,45 % vairāk, kā iepriekšējā 2017.gadā, bet neto peļņa par 2018.gadu veidoja 3.61 milj. EUR, kas salīdzinājumā ar 2017.gadu ir par 3,09 milj.EUR vairāk.

 

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" auditēts konsolidētais finanšu pārskats par 2018.gadu. un Konsolidētais nefinanšu paziņojums par 2018.gadu.

         Svetlana Statina,
         E-pasts: svetlana.statina@rer.lv,
         Tālrunis: 67046903


Korporativa_parvaldiba2018_LV-.pdf
Aud.kons.parsk_ 2018_LV_25.04.19-.pdf
Kons.nefin.pazinojums 2018_LV-.pdf