Paskelbta: 2019-04-26 11:00:00 CEST
AB "Kauno energija"
Tarpinė informacija

2019 m. I ketvirčio ūkinės veiklos rezultatai

2019 m. balandžio 25 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2019 m. I ketvirčio ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2019 m. kovo 31 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2019 m. I ketvirčio neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.
Bendrovės 2019 m. I-o ketvirčio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas (prieš apmokestinimą) – 4 631 tūkst. Eur (2018 m. I-o ketvirčio pelnas – 8 386 tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 28 372 tūkst. Eur (2018 m. I-ą ketvirtį – 32 670 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės – UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), pelnas (prieš apmokestinimą) – 5 086 tūkst. Eur (2018 m. I-o ketvirčio pelnas – 8 579 tūkst. EUR ), pardavimų pajamos – 28 366 tūkst. Eur (2018 m. I-ą ketvirtį – 32 662 tūkst. EUR).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. kovo 31 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2018 metų pabaigos padidėjo nuo 1,54 iki 2,36 (Grupės – padidėjo nuo 1,47 iki 2,33). 2019 m. I-o ketvirčio EBITDA Bendrovės – 6 423 tūkst. Eur (2018 m. I-o ketvirčio – 10 226 tūkst. EUR), Grupės – 7 032 tūkst. Eur (2018 m. I-o ketvirčio – 10 582 tūkst. EUR.
Bendrovės pardavimų pajamos 2019 m. I ketvirtį, lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 13,2 proc. dėl 12 proc. mažesnio parduoto šilumos kiekio bei 3,4 proc. sumažėjusios vidutinės parduodamos šilumos kainos.
Pateikiame 2019 metų I ketvirčio tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 30 58 55

Priedas


2019_I ketv_ataskait_neaud_lt..pdf