Paskelbta: 2019-04-26 11:05:52 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Bus atnaujinta prekyba AB "Kauno energija" akcijomis

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą atnaujinti prekybą AB "Kauno energija" akcijomis (KNR1L, ISIN kodas LT0000123010) 2019-04-26 nuo 14:00 val., skelbiant aukcioną.

Prekyba atnaujinama Bendrovei paskelbus esminę informaciją po visuotinio akcininkų susirinkimo.

Pavedimų įvedimas ir modifikavimas bus galimas nuo 13:50 val., o nepertraukiama prekyba prasidės 14:00 val.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.