Paskelbta: 2019-04-26 10:20:08 CEST
AB "Kauno energija"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Kauno energija“ dividendų mokėjimo ex-diena

2019 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, LT-47179, Kaunas) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,025 eurų dividendų vienai akcijai.

Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2019 m. gegužės 13 d. (teisių apskaitos dienos) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB „Kauno energija“ (KNR1L, ISIN kodas LT0000123010) akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2018 metus, yra 2019 m. gegužės 10 d.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 30 58 55