Paskelbta: 2019-04-26 08:45:00 CEST
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Metinė informacija

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. audituota metinė informacija

Skelbiame SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau vadinama Bendrove) 2018 m. audituotą metinę informaciją ir atsakingų asmenų patvirtinimą bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2018 m.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Priedai


Audito komiteto ataskaita_uz 2018 metus.pdf
INVL Baltic Real Estate_atsakingu asmenu patvirtinimas_2018 metai.pdf
INVL Baltic Real Estate_metine audituota informacija_2018 metai.pdf