Paskelbta: 2019-04-26 08:45:00 CEST
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui skirti dividendus už 2018 metus bei pritarė naujai įstatų redakcijai

2019 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis Bendrovės akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,13 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2018 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2018 m. sudaro 1,71 milijono eurų). Taip pat pritarta Bendrovės įstatų pakeitimams bei naujam įstatų redakcijos projektui. Įstatai būtų pakeisti gavus Lietuvos banko pritarimą įstatų pakeitimams.

Bendrovė pažymi, kad dividendai bus išmokėti bei dividendų mokėjimo tvarka už 2018 m. paskelbta per mėnesį nuo vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio sprendimą skirti dividendus. Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2019 m. gegužės 13 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate ISIN kodas LT0000127151, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2018 metus, yra 2019 m. gegužės 10 d.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com