Avaldatud: 2019-04-26 08:10:00 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

ASi Tallinna Vesi müügitulud kasvasid 4,2%

2019. aasta esimeses kvartalis kasvasid ettevõtte müügitulud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,2% ehk 14,66 miljoni euroni.

Ettevõtte brutokasum oli esimeses kvartalis 8,26 miljonit eurot, mis on 0,7% ehk 0,06 miljonit eurot vähem kui 2018. aasta esimeses kvartalis. Brutokasumi mõningast langust kompenseerisid madalamad üldhaldus- ja finantskulud.

Müügitulu eraklientidelt põhitegevuspiirkonnas kasvas 1%, samas kui müügitulu äriklientidelt langes 2,7%, tulenevalt mitme suure tarbija lahkumisest põhitegevuspiirkonnast. Samal põhjusel kasvas aga müügitulu põhitegevuspiirkonna välistelt klientidelt 21%. Lisaks suurenenud tarbimisele mõjutas müügi kasvu ka sademevee ärajuhtimise teenus. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste müügist teenitud tulu kasvas eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes märkimisväärselt, suurenedes 97,2% võrra.

Tallinna Vee puhaskasum oli 6,68 miljonit eurot, mis on 2,3% rohkem kui 2018. aasta esimeses kvartalis.

Ettevõtte nõukogu teeb ettepaneku maksta välja dividend 0,75 eurot aktsia kohta. Ettepanek läheb hääletusele järgmisel aktsionäride üldkoosolekul, mis toimub 30. mail 2019.

Tallinna Vesi ootab jätkuvalt lõplikku otsust rahvusvahelisest arbitraažikohtust. Otsust oodatakse 3. maiks 2019.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee