Paskelbta: 2019-04-25 16:01:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumų skirstymo

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2019 m. balandžio 25 d. paskelbė kasmetinę suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą ir kvietimą potencialiems SGD terminalo naudotojams teikti prašymus suteikti SGD terminalo pajėgumus ateinantiems dujų metams, truksiantiems nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 1 d. Kvietimo tekstas yra pateikiamas kartu su šiuo esminiu pranešimu (Priedas Nr. 1), taip pat skelbiamas adresu www.kn.lt.

Bendrovė pajėgumus skirsto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Bendrovės valdybos suderintas, patvirtintas ir viešai paskelbtas Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisykles.

SGD terminalo pajėgumų skirstymo metu išankstine tvarka bus skirstomi SGD išdujinimo pajėgumai ir SGD perkrovos pajėgumai. Bendras skirstomų SGD terminalo pajėgumų dydis siekia 3,75 mlrd. nm3, o tai sudaro 6,5 mln. m3 SGD per metus, taikant santykinį plėtimosi koeficientą 1:578. Bendrovė nuolat skelbia ir atnaujina savo interneto svetainėje informaciją apie laisvus SGD terminalo pajėgumus, kuriuos bus galima įsigyti ir dujų metų eigoje.

SGD terminalo potencialių naudotojų prašymus Bendrovė priima iki 2019 m. gegužės mėn. 27 d. 15:30 val. Lietuvos laiku.

Priedas Nr. 1 – Kvietimas teikti prašymus suteikti SGD terminalo pajėgumus.

Jonas Lenkšas, finansų direktorius, +370 694 80594

Priedas


Kvietimas teikti prašymus suteikti terminalo pajėgumus 2020.pdf