Paskelbta: 2019-04-24 16:45:00 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl kandidatų į AB „Grigeo“ stebėtojų tarybą

AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) gavo Bendrovės akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymus Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2019 m. balandžio 26 d., dėl kandidatų į Bendrovės stebėtojų tarybą.

Bendrovės akcininkė UAB „Ginvildos investicija“, kuriai priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, siūlo į Bendrovės stebėtojų tarybą išrinkti Romualdą Degutį, Daivą Duksienę ir Normantą Palioką. Informacija apie Bendrovės akcininkės UAB „Ginvildos investicija“ siūlomus kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybą:

Romualdas Degutis (g. 1961 m.) yra UAB InComSystem generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, UAB „Telesat sprendimai“ valdybos narys, AB „Grigeo“ stebėtojų tarybos narys. Informacija apie darbo patirtį: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ direktorius, AB „Lietuvos telekomas“, vykdantysis direktorius, technologijų tarnybos vadovas, generalinio direktoriaus pavaduotojas. Išsilavinimas – aukštasis, dabartinis Kauno technologijos universitetas. Romualdas Degutis valdo 0,03 proc. AB „Grigeo“ akcijų. Romualdas Degutis nesusijęs darbo santykiais su Bendrove.

Daiva Duksienė (g. 1967 m.) yra UAB „Autodina“ vyriausioji buhalterė, UAB „Autovizija“ vyriausioji buhalterė bei UAB „Vilturas“ vyriausioji buhalterė, AB „Grigeo“ stebėtojų tarybos ir audito komiteto narė. Informacija apie darbo patirtį: UAB „Ginekologijos ir šeimos klinika“ vyriausioji buhalterė, Duksienės IĮ „Grida“ savininkė. Išsilavinimas – aukštasis, Vilniaus universitetas. Daiva Duksienė nesusijusi darbo santykiais su Bendrove.

Normantas Paliokas (g. 1959 m.) yra UAB „Elnorma“ direktorius, AB „Grigeo“ valdybos narys (valdybos nario funkcijas atlieka iki 2019 m. vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo). Informacija apie darbo patirtį: UAB „Didma“ Vilniaus filialo vadovas.  Išsilavinimas – aukštasis, dabartinis Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Normantas Paliokas nesusijęs darbo santykiais su Bendrove.

Bendrovės akcininkai Norimantas Stankevičius ir Eglė Morkūnienė, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, siūlo į Bendrovės stebėtojų tarybą išrinkti Norimantą Stankevičių. Informacija apie Bendrovės akcininkų Norimanto Stankevičiaus ir Eglės Morkūnienės siūlomą kandidatą į Bendrovės stebėtojų tarybą:

Norimantas Stankevičius (g. 1956 m.) yra UAB „Didma“ projektų direktorius ir AB „Grigeo“ stebėtojų tarybos bei audito komiteto narys. Išsilavinimas: aukštasis, Vilniaus universitetas. Norimantas Stankevičius valdo 4,41 proc. AB „Grigeo“ akcijų. Norimantas Stankevičius nesusijęs darbo santykiais su Bendrove.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801