Paskelbta: 2019-04-24 15:53:47 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. balandžio 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-04-24 15:53 CEST -- Lentelėje pateikiami UAB „INVL Asset Management“ valdomų fondų 2019 m. balandžio 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 32,8546 0 53,0807 264810,2697
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,4443 100,8064 236,1078 230302,4837
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,3536 0 2228,7667 741158,6952
INVL Baltijos fondas 37,5041 1,961652 38,614199 169091,414780

 

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com