Paskelbta: 2019-04-24 15:44:32 CEST
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl prašymo registruoti naujus prekės ženklus

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovė informuoja, kad „Lietuvos energija“, UAB, kuri valdo 96,82 % Bendrovės akcijų ir yra patronuojanti „Lietuvos energijos“ grupės (toliau – Grupė) įmonė, paskelbė, kad 2019 m. balandžio 16-17 d. Valstybiniam patentų biurui ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) pateikė prašymą registruoti prekės ženklų pavadinimus „Ignitis“, „Ignitis power“, „Ignitis gamyba“, „Ignitis renewables“, „Ignitis grupė“, „Ignitis group“ ir su jais susijusius vizualinius apipavidalinimus – logotipus.

Pagrindinė planuojamo pokyčio priežastis yra siekis konsoliduoti skirtingus „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių turimus prekės ženklus po vienu moderniu, tarptautiniu prekės ženklu, taip ilguoju laikotarpiu efektyvinant išlaidas komunikacijai.

Planuojama, kad naujas prekės ženklas bus pradėtas naudoti antroje 2019 m. pusėje.

Informacija apie konkrečius sprendimus bus atskleista laikantis teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos viešą atskleidimą, reikalavimų bei užtikrinant suinteresuotų šalių reikiamą, pakankamą ir išsamų informavimą.Artūras Ketlerius, „Lietuvos energija“, UAB, l. e. p. Ryšių su visuomene vadovas, tel. 8 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt