Paskelbta: 2019-04-24 15:40:51 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl prašymo registruoti naujus prekės ženklus

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313. 

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie „Lietuvos energija“, UAB, registruojamus prekės ženklus, Bendrovė informuoja, kad 2019 m. balandžio 16-17 d. Valstybiniam patentų biurui ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) pateikė prašymą registruoti prekės ženklų pavadinimus „Ignitis“, „Ignitis power“, „Ignitis gamyba“, „Ignitis renewables“, „Ignitis grupė“, „Ignitis group“ ir su jais susijusius vizualinius apipavidalinimus – logotipus.

Pagrindinė planuojamo pokyčio priežastis yra siekis konsoliduoti skirtingus „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių turimus prekės ženklus po vienu moderniu, tarptautiniu prekės ženklu, taip ilguoju laikotarpiu efektyvinant išlaidas komunikacijai.

Planuojama, kad naujas prekės ženklas bus pradėtas naudoti antroje 2019 m. pusėje. Pažymėtina, kad „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupei priklausančios AB „Energijos skirstymo operatorius“ prekės ženklas nesikeis.

Informacija apie konkrečius sprendimus bus atskleista laikantis teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos viešą atskleidimą, reikalavimų bei užtikrinant suinteresuotų šalių reikiamą, pakankamą ir išsamų informavimą.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Lietuvos energija“, UAB, l. e. p. Ryšių su visuomene vadovas, tel. 8 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt