Publicēts: 2019-04-24 11:26:08 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Biržas paziņojums par Fiksētas likmes (nekonkurējošā) izsolēm

Rīga, Latvija, 2019-04-24 11:26 CEST --  

Vērtspapīru ISIN kods LV0000570166
Nekonkurējošās izsoles datums 24.04.2019
Norēķinu datums 26.04.2019
Dzēšanas datums 02.11.2023
Piedāvājuma apjoms nekonkurējošā izsolē (EUR) Nav noteikts
Valsts kases noteiktā fiksētā peļņas likme (%) 0.339
Viena vērtspapīra cena (% no nominālvērtības) 100.960563

Valsts kases organizētās Latvijas valsts vērtspapīru izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga, norēķinus veic Nasdaq CSD. Uz 2018. gada beigām Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā bija 1,13 miljardi EUR.

 

    

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius.