Avaldatud: 2019-04-24 10:30:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Baltika aktsiate nimiväärtuse muutmine, uus ISIN kood ja tehingutellimuste tühistamie

Tallinn, Eesti, 2019-04-24 10:30 CEST --  

12. aprillil, 2019 toimunud AS Baltika aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati suurendada aktsia nimiväärtust 0,1 eurolt 1 euroni ja tühistada kõik senised nimelised aktsiad ja vahetada uute aktsiate vastu selliselt, et iga 10 olemasoleva aktsia vastu vahetatakse 1 uus aktsia. Uue nimiväärtusega aktsiatele antakse uus ISIN kood.
 

Kehtiv ISIN kood enne nimiväärtuse muutmist EE3100003609
Uus ISIN kood pärast nimiväärtuse muutmist EE3100145616
Uus nimiväärtus 1 EUR
Aktsiate arv enne nimiväärtuste muutmist 40 794 850
Aktsiate arv pärast nimiväärtuste muutmist 4 079 485
Viimane kauplemispäev kehtiva ISIN koodiga enne nimiväärtuse muutmist 29.04.2019
Tellimusraamatu lühinimi (muutumata) BLT1T
Tellimusraamatu ID (muutumata) 24242

Esimene kauplemispäev uue ISIN koodiga on 30. aprill 2019. a ja tehingute esimene arveldamine uue ISIN koodiga toimub 6. mail 2019. a.

Lähtudes antud korporatiivsündmusest (aktsia nimiväärtuse muutmine/tagurpidi split) tühistatakse kõik BLT1T tehingutellimused pärast 29. aprilli 2019. a kauplemisperioodi lõppu.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+372 640 8847

www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.