Avaldatud: 2019-04-24 07:00:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

Teade võlakirjade lunastamisest

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastanud 30 „AS Pro Kapital Grupp võlakiri 04.2019“ võlakirja ISIN EE3300110527 väljalaskehinnas kokku 300 000 eurot ning on esitanud Eesti Väärtpaberite Keskregistrile taotluse võlakirjade kustutamiseks registrist.

Võlakirjad kandsid intressi 5% kalendriaastas. Iga võlakirja väljalaskehind oli 10 000 eurot ning võlakirjade lunastuspäev oli 23.04.2019.


Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee