Paskelbta: 2019-04-23 15:23:06 CEST
AB "Amber Grid"
Metinė informacija

„Amber Grid“ 2018 m. metinė informacija

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867, buveinės adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva. 

2019 metų balandžio 23 dieną eiliniame visuotiniame „Amber Grid” akcininkų susirinkime buvo patvirtintas audituotas 2018 metų bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys bei pritarta „Amber Grid” metiniam pranešimui.

Audituoti 2018 m. „Amber Grid” finansiniai rezultatai nesiskiria nuo 2019 m. vasario 14 d. paskelbtų 2018 m. 12 mėnesių rezultatų.
 
• 2018 m. pajamos sudarė 54,3 mln. Eur.
• EBITDA buvo 24,6 mln. Eur.
• 2018 m. grynasis nuostolis sudarė 21,6 mln. Eur. (nuostolį lėmė 2018 m. pabaigoje atliktas ilgalaikio turto perkainojimas).

Akcininkai nutarė už 2018 m. dividendams skirti 5,2 mln. eurų arba 0,029 euro vienai akcijai.

Bendrovė taip pat parengė socialinės atsakomybės ataskaitą, kuri pridedama prie šio pranešimo.

Priedai:

1. AB „Amber Grid“ 2018 m. audituotos finansinės ataskaitos ir 2018 m. metinis pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių valdysenos ataskaitos forma;
2. AB „Amber Grid“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas;
3. AB „Amber Grid“ 2018 m. socialinės atsakomybės ataskaita.

Daugiau informacijos:

„Amber Grid" komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, tel. 8699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt

Priedai


Amber Grid_2018_pelno_paskirstymas_LT.pdf
Amber Grid metinis pranesimas 2018.pdf
Socialinės atsakomybės ataskaita_2018.docx