Publicēts: 2019-04-23 15:36:59 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 23.04.2019. kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

1. Valdes un padomes ziņojumi.

- Pieņemt zināšanai AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes un padomes ziņojumus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2018.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

-Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentu 2019. gadam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice” (licence Nr.134).

-Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentam atlīdzību par revidenta pienākumu pildīšanu 2019.gadā – EUR 4235,- apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

4. Par padomes ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem.

- Atsaukt no amata AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļus Igoru Istominu, Ilgu Kučinsku, Svetlanu Stepanovu, Svetlanu Tolkačovu un Valentīnu Černovsku.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

- Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt ievēlēt Igoru Istominu, Jevgeņiju Pēde, Svetlanu Tolkačovu, Svetlanu Stepanovu un Valentīnu Černovsku .

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

- Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļa atlīdzību par amata pienākumu pildīšanu EUR 30 mēnesī.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

5. Par revīzijas komitejas ievēlēšanu vai revīzijas komitejas funkciju nodošanu padomei.

-Noteikt, ka AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revīzijas komitejas funkcijas pildīs AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padome.

-Revīzijas komitejas uzdevumus uzticēt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” jaunievēlētai padomei.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

 

AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca”
valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Cadovičs

67272790

info@rigagold.lv