Paskelbta: 2019-04-19 19:00:00 CEST
AB "K2 LT"
Metinė informacija

AB K2 LT 2018 m. metinė informacija

Pateikiamas AB "K2 LT" 2018 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada ir metiniu pranešimu).  

         Bernardas Vilkelis
         Direktorius
         bernardas@k2lt.lt


K2 FA2018.pdf