Paskelbta: 2019-04-19 12:33:56 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. balandžio 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-04-19 12:33 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. balandžio 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 32,8173 0 15,4067 264863,3504
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,9988 28,8017 824,0818 230437,7851
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,3396 0 0 742866,9229
INVL Baltijos fondas 37,573 8,944721 122,994949 169128,067327

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com