Paskelbta: 2019-04-18 20:24:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

DĖL VALDYBOS NARIŲ IŠRINKIMO

Bendrovė informuoja, kad 2019 m. balandžio 17 d. bendrovės stebėtojų taryba į valdybą nuo 2019 m. balandžio 18 d. išrinko Jurgitą Petrauskienę, bendrovės pardavimų vadovę, ir Jolitą Gedgaudienę, bendrovės rinkodaros vadovę. Šiuo metu valdyboje yra 6 nariai iš įstatuose numatytų 7 – Dalia Gecienė, Marius Dromantas, Robertas Pažemeckas, Alma Bartkienė, Jurgita Petrauskienė, Jolita Gedgaudienė.

G. Keliauskas
Teisininkas
Tel. + 370 444 22208
g.keliauskas@zpienas.lt