Paskelbta: 2019-04-18 20:20:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

DĖL BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKO IŠRINKIMO

2019-04-10 surengto visuotinio akcininkų susirinkimo metu išrinkta naujoji AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ stebėtojų taryba savo pirmojo susirinkimo metu iš savo narių stebėtojų tarybos pirmininku išrinko Romusą Jarulaitį. Primename, jog naująją AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ stebėtojų taryba sudaro: Virginija Vaitkuvienė, Gražina Norkevičienė, Romusas Jarulaitis.

G. Keliauskas
Teisininkas
Tel. + 370 444 22208
g.keliauskas@zpienas.lt