Publicēts: 2019-04-18 07:27:14 CEST
Frigate
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

Frigate AS 2019. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. 2018. gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt Frigate AS Valdes sastādītu un Padomes izskatītu 2018. gada pārskatu.

2. Lēmuma pieņemšana par 2018. finanšu gada peļņas izlietojumu

Atstāt 2018. gada peļņu nesadalītu.

3. Revidenta ievēlēšana 2019. gada finanšu pārskatu revīzijai

Par Frigate AS 2019. gada finanšu pārskata revidentu ievēlēt SIA "Orients Audit & Finance" (licence Nr. 28). Noteikt revidentam atlīdzību par 2019. gada finanšu pārskata revīziju EUR 3 360, neiekļaujot PVN.

 

AS Frigate, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. AS Frigate piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. AS Frigate personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

AS Frigate akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

AS Frigate sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: bush@frigate.eu
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: olga@auditadvice.lv
         Telefons: +371 67333228