Publicēts: 2019-04-17 12:55:20 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

FKTK nolemj atļaut SIA „MŪSU INVESTĪCIJU FONDS” izteikt AS „Brīvais vilnis” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Ar šo informējam, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija 10.04.2019. ir pieņēmusi lēmumu atļaut AS „Brīvais vilnis” akcionāram SIA „MŪSU INVESTĪCIJU FONDS” izteikt AS „Brīvais vilnis” obligāto akciju atpirkšanu.

Pielikumā: AS „Brīvais vilnis” obligātās akciju atpirkšanas prospekts.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.


06.05.02.03.202_1484_Akciju_atpirksanas_piedavajuma_prospekts_2019.03.29.pdf