Paskelbta: 2019-04-16 15:30:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Įregistruota nauja akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ dukterinės bendrovės UAB „SGD logistika“ įstatų redakcija padidinus įstatinį kapitalą

2019 m. balandžio 15 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja AB „Klaipėdos nafta“ dukterinės bendrovės UAB „SGD logistika“ (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu.

Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 1 000 000 EUR ir yra padalintas 1 000 000 vnt. akcijų, kurios suteikia 1 000 000 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 1.00 EUR.
 Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594