Publicēts: 2019-04-15 18:23:05 CEST
HansaMatrix
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

HansaMatrix auditētie konsolidētie un koncerna mātes sabiedrības auditētie finanšu pārskati un korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018.finanšu gadu

HansaMatrix konsolidētais apgrozījums 2018. finanšu gadā bija 21,15 miljoni EUR, kas ir par 7,63% lielāks nekā iepriekšējā 2017. finanšu gadā un par 5,8% pārsniedz iepriekš publiski ziņoto apgrozījuma prognozi 2018.gadam 20 miljoni EUR apmērā. Pārskata periodā sasniegta operatīvās darbības naudas plūsma EBITDA 3,259 miljoni EUR, kas ir par 10,95% mazāka, un tīrā peļņa 0,781 miljoni EUR, kas ir par 36,35% mazāka, attiecīgi pret iepriekšējā perioda EBITDA un normalizēto neto peļņu*.

Rīga, 2019-04-15 18:23 CEST -- 2018.gada pārskata periodu HansaMatrix koncerns noslēdza ar neto apgrozījumu 21,15 miljoni EUR, kas ir par 7,63% vairāk, salīdzinot ar 19,65 miljoniem EUR iepriekšējā periodā. Pārskata periodā sasniegts: operatīvās darbības naudas plūsma - EBITDA rezultāts 3,259 miljoni EUR pret 3,660 miljoniem 2017. gadā; kā arī neto peļņa 0,781 miljoni EUR pret 1,227 miljoniem EUR normalizēto neto peļņu* 2017. gadā.

R&D apgrozījums 2018. gadā ziņots 1,546 miljoni EUR apmērā, kas ir par 106% vairāk nekā 2017.gada attiecīgais apgrozījums 0,751 miljoni EUR apmērā. 2018 gadā R&D apgrozījums sastāda 7,3% no kopējā Koncerna konsolidētā apgrozījuma. Būtiskais R&D pārdošanas apjoma pieaugums 2018. gadā skaidrojams ar optikas un fotonikas ierīču ražošanas pieaugumu, atspoguļojot biznesa modeļa stratēģisko attīstību zināšanu ietilpīgas ražošanas virzienā.

2018. gada pārskata periodu HansaMatrix Mātes sabiedrība noslēdza ar neto apgrozījumu 20,53 miljoni EUR, kas ir par 5,4% vairāk, salīdzinot ar 19,48 miljoniem EUR iepriekšējā periodā. Uzskaites periodā sasniegts: operatīvās darbības naudas plūsma – EBITDA rezultāts 1,743 miljoni EUR pret 2,444 miljoniem 2017. gadā; kā arī neto peļņa 0,660 miljoni EUR pret 0,913 miljonu EUR normalizēto peļņu 2017. gadā.

HansaMatrix lielākais biznesa klientu apjoms atrodas Baltijas un Ziemeļvalstīs. 2018.gadā būtiskākais apgrozījuma pieaugums sasniegts pārējās ES valstīs un Ziemeļvalstīs.

Neto apgrozījums pārējās Eiropas Savienības valstīs 2018. gadā pieaudzis par 18% salīdzinot ar 2017. gadu. Tas izskaidrojams ar lielāku produkcijas pieprasījumu no vairākiem esošajiem klientiem industriālajā tirgus sektorā un ar sadarbības uzsākšanu ar jauniem klientiem industriālajā un citu produktu tirgus sektorā. Ziemeļvalstīs rezultāti uzrāda pieaugumu 13% industriālo produktu pieprasījuma pieauguma dēļ. Biznesa apmēri Baltijas reģionā pieauguši par 2%. 2018. gadā Koncerns sasniedzis 364 tūkst. EUR apgrozījumu valstīs ārpus ES.

HansaMatrix pārdošana fokusēta četros galvenajos tirgus sektoros – datu tīklu infrastruktūras produkti, ierīču internets (Internet of Things), industriāli produkti, un pārējie.

Lielākais tirgus sektors 2018. gadā bija datu tīklu infrastruktūras klienti, ar 47% neto apgrozījuma daļu, kur samazinājums pret iepriekšējo gadu bijis 3%. Nākošais lielākais tirgus sektors ir industriālie produkti, ar 35% neto apgrozījuma daļu, kurš gada laikā uzrādījis pieaugumu 9%. Savukārt pēc apjoma trešais, pārējo produktu tirgus sektors – ar 13% tirgus daļu un apgrozījuma pieaugumu par 64%, kas skaidrojams ar optikas un fotonikas produktu izstrādes un ražošanas apjoma palielināšanos. Ierīču interneta produktu daļa apgrozījumā 2018.gadā sasniedza 6% un uzrādīja 9% pieaugumu pret 2017. gadu.

2018. gada 12 mēnešos Sabiedrība veikusi investīcijas kopumā aptuveni 2,5 miljonu EUR apmērā ražošanas kapacitātes palielināšanai, pētniecības pamatlīdzekļos, testa sistēmu un jaunu produktu izstrādē.

*2017.gada normalizētā neto peļņa: 2017.gada neto peļņa – 2017.gadā reversētās atliktā UIN saistības.

Saskaņā ar Latvijas Republikās normatīvo aktu izmaiņām, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, 2017. gadā atliktā ienākumu nodokļa saistības, kas aprēķinātas un atzītas iepriekšējos pārskata periodos, 2017. gada pārskatā tika reversētas peļņas vai zaudējumu aprēķinā 0,451 miljoni EUR apmērā, kas nozīmē, ka normalizētā 2017.gada peļņa bija 1,227 miljoni EUR.

Pielikumā:

  • HansaMatrix auditētais konsolidētais un mātes sabiedrības gada pārskats par 2018. finanšu gadu
  • Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018. finanšu gadu.

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis,

Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.


HMX_CGR_2018_LV.pdf
HansaMatrix FS 2018 IFRS_2019-04-15_LV.pdf