Paskelbta: 2019-04-15 15:58:00 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl kandidato į AB „Grigeo“ stebėtojų tarybą

AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) gavo Bendrovės akcininkės Irenos Onos Mišeikienės, kuriai priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymą Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2019 m. balandžio 26 d., į Bendrovės stebėtojų tarybą išrinkti Vilių Oškeliūną.

Informacija apie siūlomą kandidatą Bendrovės stebėtojų tarybą:

Vilius Oškeliūnas (g. 1984 m.) yra UAB „Atelier Investment Management“ direktorius, valdybos narys, UAB „Gerovės valdymas“ gerovės valdytojas, finansininkas, Ars Lab Limited, IE valdybos pirmininkas, KŪB „Gerovės partneriai“ tikrasis narys bei AB „Grigeo“ stebėtojų tarybos narys. Vilius Oškeliūnas turi Vilniaus universiteto ekonomikos studijų magistro laipsnį.

Siūlomas kandidatas į Bendrovės stebėtojų tarybą nesusijęs darbo santykiais su Bendrove, galimų interesų konfliktų nėra.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801