Publicēts: 2019-04-15 15:06:32 CEST
Grindeks
Iekšējā informācija

Par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma gatavošanu

Akciju sabiedrība „Grindeks” informē, ka šodien, 15. aprīlī, tā ir saņēmusi no tās akcionāriem Kirova Lipmana, Annas Lipmanes un Filipa Lipmana informāciju, ka, ņemot vērā š.g. 10. aprīlī noslēgto vienošanos ar Finanšu kapitāla un tirgus komisiju, šobrīd tiek gatavots obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, kas tiks izteikts līdz 2019. gada 31. augustam, kas nebūs zemāks par cenu, kas aprēķināta, pamatojoties uz akcionāru sapulcē apstiprinātā AS „Grindeks” 2017. gada konsolidētā pārskata datiem, dalot mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu.

Kontakti:
Laila Kļaviņa, AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012
fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv 
www.grindeks.lv