Paskelbta: 2019-04-15 07:10:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dividendų ex-diena


AB Žemaitijos pienas, įmonės kodas 180240752, adresas: Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva, informuoja, jog 2019 m. balandžio 24 d. yra AB Žemaitijos pienas dividendų ex-diena. Šią dieną ir vėliau Nasdaq Baltic sudarytais sandoriais įsigytos bendrovės akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų, paskirtų 2019 m. balandžio 10 d. vykusio Žemaitijos pienas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Gintaras Keliauskas
Teisininkas
+370 444 22208