Paskelbta: 2019-04-11 14:47:53 CEST
MAXIMA GRUPE, UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pokyčių MAXIMA GRUPĖ, UAB valdyboje

MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau – Bendrovė) vienintelis akcininkas UAB „Vilniaus prekyba“ priėmė sprendimą padidinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 6 (šešių) narių iki 7 (septynių) narių. Atsižvelgiant į šį pakeitimą, akcininkas nusprendė pakeisti Bendrovės įstatus.

Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimu nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos Juridinių asmenų registre dienos iki šiuo metu veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos nauja Bendrovės valdybos nare išrinkti Meri Navickę.

Kontaktinis asmuo: Ugnė Bartašiūtė, MAXIMA GRUPĖ, UAB, korporatyvinių reikalų vadovė, +370 614 74046, ugne.bartasiute@maximagrupe.eu